Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik Diarienummer: S2021/05259

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie för att utveckla ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. Myndigheten kartlägger och beskriver bland annat juridiska och tekniska möjligheter och hinder för att genomföra ett sådant hälsodatautrymme i Sverige samt föreslår lösningar.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten föreslår en eller flera piloter för ett statligt, nationellt hälsodatautrymme för delning av bild-diagnostikdata inom mammografiområdet. 

Europeiskt dataområde och hälsodatautrymmen

Myndigheten stödjer och främjar en eventuell svensk ansökan ur Digital Europe Programme (DIGITAL) om ett europeiskt dataområde för hälsa. Den tar också hänsyn till EU:s datastrategi och EU:s arbete med europeiska hälsodatautrymmen.

Samverkan med andra

E-hälsomyndigheten hämtar synpunkter från Science for Life Laboratories (SciLifeLab) och Vårdföretagarna. Myndigheten samverkar med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Integritetskyddsmyndigheten (IMY), Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), samt andra myndigheter och aktörer.

Myndigheten delredovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2021, 1 mars 2022, 1 oktober 2022. En slutrapport presenteras senast den 1 december 2022.