Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap Diarienummer: S2021/05469

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och länsstyrelserna att kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Myndigheterna ska också identifiera och kartlägga kommunernas behov av stöd för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska hjälpa Socialstyrelsen med att hämta in och sammanställa uppgifter som behövs för att kunna genomföra uppdraget. 

Stärk krisberedskap och civilt försvar

Tillsammans med länsstyrelserna ska Socialstyrelsen därefter ta fram stödjande underlag som kommunerna behöver för att utveckla och stärka den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Meningen är att utveckla och stärka den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna genomför uppdraget tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 
Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet genom att: 
  • senast den 15 mars 2022 redovisa en kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och behov av stöd för arbete med krisberedskap och civilt försvar. 
  • senast den 30 juni 2022 redovisa en tidsatt långsiktig plan med beskrivning av lämpliga områden för det fortsatta beredskapsarbetet i kommunerna. 
  • senast den 1 februari 2023 redovisa ett stödjande underlag med förslag om hur den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar kan stärkas och vidareutvecklas.