Förlängd tid för uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform Diarienummer: I2021/02109

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av regeringens beslut den 14 januari 2021 (I2021/00109) ska uppdraget redovisa vilka hinder som finns för ladda bilen för boende i
flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2021.

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.