Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en pilotstudie om metod för rehabilitering av legitimerade sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård och intensivvård Diarienummer: S2021/06573

Publicerad

Regeringen ger Karolinska Institutet (KI) i uppdrag att genomföra en pilotstudie för att undersöka om den rehabiliteringsmetod som tidigare har utvärderats avseende lärares återgång till arbete, kan användas för att öka återgången till arbete för sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård eller intensivvård.

Ladda ner:

En delredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 april 2022.

En slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 januari 2023.