Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att lämna förslag för att hindra felaktiga utbetalningar av lönegarantiersättning Diarienummer: Fi2021/03377

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Skatteverket att utreda och lämna förslag på åtgärder som krävs för att hindra felaktiga utbetalningar som upptäcks i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden. Skatteverket ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Skatteverket ska redovisa uppdraget till Finansdepartementet senast den
3 juni 2022.