Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att vara ansvarig myndighet för förvaltningen av brexitjusteringsreserven Diarienummer: A2021/02046

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) att vara ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven. Svenska ESF-rådet ska därutöver fullgöra de uppgifter för Sverige som medlemsstat som följer av artiklarna 10, 11, 13, 14.1 b), c), e), f) och g), 15 och 16 i förordningen.

Ladda ner:

Svenska ESF-rådet ska senast den 30 november 2021 utarbeta och till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet enligt artikel 14.1 c) i förordningen.