Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar Diarienummer: A2021/01713

Publicerad

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter.

Ladda ner:

Arbetet ska genomföras med utgångspunkt i det arbete som myndigheten genomfört enligt tidigare uppdrag på området (A2019/01200/MRB).

I uppdraget ingår bl.a. att:

  • utifrån respektive länsstyrelses behov bidra med kunskap och stöd på området till länsstyrelsernas befintliga arbete,
  • utbilda lokala styrelseledamöter och verksamhetsansvariga i trossamfunden i säkerhetsfrågor så att kunskapen kan spridas vidare i församlingarna.

SST ska verka för att alla muslimska inriktningar ska kunna ta del av insatsen och för att både kvinnor och män i församlingarna involveras i arbetet. Arbetet ska genomföras på ett sådant sätt att relationerna mellan muslimska församlingar, muslimska organisationer, kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter stärks.

I genomförandet av uppdraget ska SST samverka med Polismyndigheten, samtliga länsstyrelser och andra berörda myndigheter.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2022. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 december 2022.