Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Ändring av uppdrag om att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott Diarienummer: Ju2021/03806

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott på följande sätt. Utöver det som redan framgår av uppdraget ska Brå göra en fördjupad analys av vad det skulle innebära att den som säljer sex ses som målsägande, bl.a. om stödet inom rättsprocessen för den som säljer sex skulle förbättras.

Ladda ner:

Uppdragstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 29 april 2022.