Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång Diarienummer: I2021/02831

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Arbetsförmedlingen och de myndigheter som anges i bilagan att vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp och problemlösningstjänster som
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) på
så sätt att uppdraget gäller till dess att frågan om behöriga myndigheter regleras på annat sätt.

Ladda ner:

Regeringen uppdrog i beslut den 10 december 2020 åt ett stort antal myndigheter att fram till och med den 31 december 2021 vara behöriga myndigheter med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen om en gemensam digital ingång (I2020/03233).

Regeringen avser att besluta kompletterande nationella föreskrifter till förordningen om en gemensam digital ingång. I dessa kompletterande föreskrifter kommer bland annat ansvaret att vara behörig myndighet att regleras. Till dess att dessa bestämmelser träder i kraft bör de aktuella myndigheterna fortsatt vara behöriga myndigheter enligt förordningen om en gemensam digital ingång.