Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga konsekvenser på individnivå av förändringar i sjukförsäkringen Diarienummer: S2021/07173

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning sedan den 1 juli 2008 vad avser sjukpenning och rehabiliteringspenning samt sjukpenninggrundande inkomst.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att kartlägga

  • vilka konsekvenser som dessa förändringar har lett till för enskilda försäkrade avseende sysselsättning- och försörjning.
  • konsekvenserna för enskilda försäkrade av att avskaffa den tidsbegränsade sjukersättningen samt hur förändringarna påverkat försäkrades rätt till sjukpenninggrundad inkomst.

ISF ska hålla Socialdepartementet informerat under arbetets gång.

Myndigheten redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.