Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen Diarienummer: U2021/04163

Publicerad

Regeringen ger Kungl. biblioteket i uppdrag att kartlägga och analysera användandet av dels öppna lärresurser, dels allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Uppdraget ska genomföras med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet.

Ladda ner:

Kungl. biblioteket ska senast den 20 oktober 2022 lämna en skriftlig
delredovisning av arbetet med uppdraget om öppna lärresurser till
Utbildningsdepartementet.

Senast den 27 januari 2023 ska Kungl. biblioteket lämna en skriftlig
slutredovisning av arbetet med uppdraget om allmänhetens delaktighet i
forskningsprocessen till Utbildningsdepartementet.