Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om test- och analyskapacitet avseende covid-19 Diarienummer: S2021/07150

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till att det finns test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022. Uppdraget omfattar att övervaka behov av test- och analyskapacitet, samt upphandla och tillhandahålla viss test- och analyskapacitet som komplement till regionernas egen kapacitet.

Ladda ner: