Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor Diarienummer: Ku2020/00767, Ku2021/01191, Ku2021/02210

Publicerad

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att under 2021–2024 arbeta med främjande åtgärder för jämställdhet i det samiska samhället och att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor.

Ladda ner:

Närmare beskrivning av uppdraget Sametinget ska vid genomförandet av uppdraget utgå från Sametingets kartläggning av jämställdhet i det samiska samhället (Ku2021/01191) och främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män när det gäller representation i rennäringen, i samiska civilsamhällesorganisationer samt inom Sametinget. I de jämställdhetsfrämjande åtgärderna och i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor ska Sametinget utgå från sitt förslag om att förbättra kunskapsläget samt utveckla och koordinera insatser inom området. Uppdraget ska genomföras i dialog med samiska organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer i civilsamhället.