Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 Diarienummer: S2020/09217, S2021/06455

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till länsstyrelserna om att i samarbete med regionerna bistå i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 (S2021/06455) så att uppdraget utvidgas till att även omfatta informations- och kommunikationsinsatser som länsstyrelserna tidigare haft ansvar för i enlighet med uppdraget att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 (S2020/09217).

Därutöver ska länsstyrelserna bistå i genomförandet av temavecka om vaccination mot covid-19 i samarbete med Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten och andra berörda aktörer.

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska även, baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmänheten kring vaccin mot covid-19, vaccinationsprocessen, vart den enskilde kan vända sig för att bli vaccinerad samt vilka riktlinjer som gäller för denna vaccinationsverksamhet.

Länsstyrelserna ska dessutom, där det är relevant, samordna kommunikationen om vaccinering med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.

Uppdraget förlängs och ska istället slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 augusti 2022.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.