Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver Diarienummer: S2021/05258

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Folkhälsomyndigheten att löpande uppdatera myndighetens scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska fortfarande uppdatera scenarierna varannan månad och scenarierna ska sträcka sig minst tre månader framåt i tiden. Myndigheten ska fortsättningsvis även lämna en ny delredovisning vid eventuella större oförutsedda händelser som har väsentlig effekt på scenarierna.

Uppdragstiden förlängs. Folkhälsomyndigheten ska i stället lämna en slutredovisning senast den 31 december 2022 till Regeringskansliet.