Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Fortsatt uppdrag att betala ut medel för Äldreomsorgslyftet Diarienummer: S2021/08234

Publicerad

Regeringen uppdrar fortsatt åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Socialstyrelsen ska administrera och följa upp hur pengarna har använts enligt myndighetens anvisningar och i vilken utsträckning som privata utförare har beretts tillgång till stimulansmedlen.

Ladda ner:

Myndigheten ska uppfylla de krav som anges i tidigare uppdrag och som påverkar villkor för Äldreomsorgslyftet.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 31 oktober 2023 till Regeringskansliet.