Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter Diarienummer: Fi2021/03909

Publicerad

Regeringen har gett i uppdrag till de statliga myndigheterna att möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån i viss utsträckning.

Ladda ner:

Arbete hemifrån ska ske i den utsträckning som myndighetens uppgifter och verksamhet tillåter och ta hänsyn till gällande regelverk. Myndigheterna ska hålla sig uppdaterade om gällande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19, och använda det i sin bedömning.

Uppdraget utgår från behovet att minska spridningen av covid-19 och är en del av regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Uppdraget gäller till och med den 31 januari 2022. Det innebär ingen förändring av myndigheternas arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.