Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter Diarienummer: Fi2021/04059

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till myndigheterna om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (Fi2021/03909).

Ladda ner:

Uppdraget ändras på följande sätt:

Myndigheterna ska i stället för att i viss utsträckning möjliggöra arbete hemifrån säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bland annat innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler. Ändringen gäller från och med den 23 december 2021.

Uppdraget gäller i enlighet med vad som angivits i det ursprungliga beslutet fram till och med den 31 januari 2022.