Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av regeringens beslut den 22 december 2020 (Fi2020/05201) och den 21 januari 2021 (Fi2021/00258) om uppdrag till vissa statliga myndigheter att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån förlänger regeringen den tid då myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i deras lokaler t.o.m. den 31 maj 2021.

Regeringens beslut den 22 december 2020 gäller i övrigt oförändrat.