Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Förlängd tid för uppdraget om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av regeringens beslut den 9 december 2021 (Fi2021/03909)
och den 22 december 2021 (Fi2021/04059) om uppdrag till vissa statliga
myndigheter att möjliggöra arbete hemifrån förlänger regeringen tiden för
uppdraget t.o.m. den 14 februari 2022. Uppdraget ska vidare även omfatta Myndigheten för psykologiskt försvar, som är en nybildad myndighet.