Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 Diarienummer: S2022/00452

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att fördela 194 500 000 kronor till regionerna. Regeringen uppdrar även åt Kammarkollegiet att betala ut 5 500 000 kronor till SKR.

Ladda ner:

Medlen betalas ut senast den 31 januari 2022.