Uppdrag att analysera dagens krav på vinterdäck för tunga fordon och utreda behovet av skärpta regler Diarienummer: I2022/00348

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att analysera dagens krav på vinterdäck för tunga fordon och utreda behovet av förändrade krav på vinterdäck eller däckutrustning för att minska framkomlighets- och säkerhetsproblem i vägtrafiken när det råder vinterväglag. Om behov finns ska Transportstyrelsen föreslå regeländringar.

Ladda ner:

Transportstyrelsen och VTI ska inhämta synpunkter från Trafikverket och
bör därutöver inhämta synpunkter från övriga relevanta aktörer. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.