Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att säkerställa utbetalningar från socialförsäkringen under krig och krigsfara Diarienummer: S2022/01531

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att analysera och föreslå hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas under krig och krigsfara.

Ladda ner:

I redovisningen ska det framgå:

  • hur myndigheten kan säkerställa att utbetalningar kommer försäkrade tillhanda under krig och krigsfara,
  • hur beroenden till infrastruktur och samhällsservice i övrigt kan hanteras för att säkerställa utbetalningar i den beskrivna utbetalningslösningen, och hur utbetalningslösningen kan genomföras,
  • vid behov förslag på ytterligare åtgärder eller regelförändringar,
  • en bedömning av vilka kostnader som kan uppstå till följd av förslagen och hur dessa ska finansieras, och
  • övrigt som myndigheten bedömer är relevant för den aktuella sakfrågan.

Försäkringskassan samverkar i uppdraget med Pensionsmyndigheten samt andra relevanta myndigheter och aktörer.

Försäkringskassan slutredovisar uppdraget senast den 1 november 2022.

Laddar...