Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola att stärka de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2022/00584

Publicerad

Regeringen ger Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, och Södertörns högskola i uppdrag att under 2022–2024 stärka och utveckla arbetet med revitalisering och bevarandet av minoritetsspråken jiddisch, finska, meänkieli, samiska och romani chib.

Ladda ner:

Lärosätena ska senast den 1 december, 2022 och 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Lärosätena ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).