Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram och sprida kunskapsstöd och genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken Diarienummer: Ku2019/01043, Ku2022/00585

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022-2024 ta fram och sprida kunskapsstöd och att genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken. Stödet ska riktas till beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 december 2022 och 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Socialstyrelsen ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).