Framställning om förlängd tid för uppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Diarienummer: N2022/00901, N2022/00258 (delvis)

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Ladda ner:

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Myndigheterna ska i stället för vad som anges i regeringens beslut den 17 juni 2021 delredovisa uppdraget senast den 31 januari 2023. Delredovisningen utformas i enlighet med vad som anges i regeringens tidigare beslut. Myndigheterna ska sedan redovisa uppdraget i sin helhet senast den 31 januari 2024.