Ändring av uppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Diarienummer: N2021/02870

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget om att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande genom att göra följande tillägg. Medlen ska betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021 respektive 2022.

Ladda ner: