Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19 Diarienummer: S2022/02127

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan med råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder inför en eventuell covid-smitta med allvarliga konsekvenser för samhället.

Ladda ner:

Uppdraget utgår bland annat från myndighetens omvärldsbevakning, hälso- och sjukvården, omsorgen, vaccinationsläget samt det nationella epidemiologiska läget för covid-19.

Myndigheten redovisar de råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder som kan komma att behövas.

Hänsyn till fri- och rättigheter

I planen ska det framgå när och i vilken ordning åtgärderna bör införas.

Råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder ska vara proportionerliga. Folkhälsomyndigheten ska visa hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter. Motiv och bedömningsgrund ska presenteras för ett eventuellt införande av råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärd.

Folkhälsomyndigheten samverkar med Socialstyrelsen och – om det behövs – andra berörda myndigheter. Myndigheten samtalar med regioner och andra relevanta aktörer.

Myndigheten redovisar uppdraget senast den 29 april 2022. Uppdraget kan komma att förlängas.