Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg Diarienummer: S2022/02128

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram stöd till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska vägleda om ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet. Socialstyrelsen ska samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner:

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.

Pressmeddelande