Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten Diarienummer: Fö2022/00125 (delvis), Fö2022/00262 (delvis), Fö2022/00316, Fö2022/00324

Publicerad

Regeringen beslutade den 19 maj 2022 att Försvarsmakten ska planera för att anslagen till det militära försvaret når två procent av bruttonationalprodukt (BNP) senast år 2028 i fråga om följande tidigare beslutade uppdrag:

Ladda ner:

  • Militär förmåga i övre Norrland
  • Förberedelser inför försvarsbeslutet 2025
  • Förberedelser inför kontrollstationen 2023 – bedömning av
    genomförandet av försvarsbeslutet 2020
  • Förberedelser inför kontrollstationen 2023 – planeringsarbete
    avseende särskilda åtgärder

I redovisningen av uppdraget ska ingå en analys av hur förslagen påverkar Försvarsmaktens förmåga att lösa myndighetens huvuduppgift att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.

Försvarsmakten ska löpande hålla Försvarsdepartementet uppdaterat under arbetets gång. Uppdragen ska redovisas senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).