Uppdrag att lämna förslag till regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten Diarienummer: I2022/01397

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att inom ramen för myndighetens verksamhetsområde lämna förslag till regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. I uppdraget ingår att lämna erforderliga författningsförslag och en konsekvensutredning i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2023.