Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet Diarienummer: S2022/03247

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att stödja kommunerna i arbetet för att motverka hemlöshet.

Ladda ner

Uppdrag att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet

Under 2022 –2026 redovisar länsstyrelserna årligen hur arbetet har gått. Länsstyrelsernas samlade slutrapportering samordnas med Socialstyrelsens slutredovisning den 31 maj 2027.