Uppdrag om producentansvaret för förpackningar Diarienummer: M2022/01451

Publicerad

Naturvårdsverket ges i uppdrag att följa utvecklingen av hur förordningen om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) och dess tillämpning främjar att avfallshanteringen för förpackningsavfallet är effektiv för samhället.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 1 mars 2028.