Uppdrag att meddela Europeiska kommissionen om Sveriges beslut att tillämpa undantag från vissa bestämmelser i grundvillkoren för år 2023 Diarienummer: N2022/01714, N2022/01693

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att meddela Europeiska kommissionen om Sveriges beslut att tillämpa de möjliga undantagen från grundvillkoren rörande krav på växtföljd och krav på att en minsta andel av jordbruksarealen avsätts till icke-producerande ytor eller element för år 2023 som anges i artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1317.

Ladda ner:

Meddelandet ska lämnas inom den tidsfrist som är föreskriven i artikel 2.1 i genomförandeförordningen.