Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att vara ansvarig nationell enhet för Europeiska unionens program för rymdövervakning och spårning samt bemyndigande att ingå partnerskapsavtal Diarienummer: U2022/03185

Publicerad

Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att vara ansvarig nationell enhet för Europeiska unionens program för rymdövervakning och spårning samt bemyndigar Rymdstyrelsen att ingå ett partnerskapsavtal inom programmet.

Ladda ner: