Uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, snarast avsluta projektet Hässleholm–Lund samt pausa projektet Göteborg–Borås Diarienummer: I2022/02416

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att från och med denna dag avbryta planeringen för de s.k. centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt Trafikverket att från och med denna dag
snarast avsluta det nu pågående arbetet i projektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

Regeringen uppdrar dessutom åt Trafikverket att under perioden från och med denna dag till och med den 30 september 2023 pausa det nu pågående arbetet i projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor, i avvaktan på regeringens beslut om fortsatt planering för sträckan. Undantagna från pausningen är arbeten som enligt avtal ska avslutas senast under september 2023. Dessa arbeten får slutföras som planerat, men inte förlängas.