Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län

Publicerad

Regeringen beslutar att ge en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning fortsatt främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län, med fokus på stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

Ladda ner:

Samordnaren ska ta vidare arbetet och lärdomarna från tidigare samordningsuppdrag (N2020/03132) och samtidigt säkerställa god överlämning och avslut av samordningsarbetet genom att:

  •  bidra till utveckling av lösningar för de tematiska utmaningar där
    störst behov av samordning finns,
  • utforma långsiktigt hållbara former för samverkan där myndigheter,
    kommuner, regioner och andra aktörer utifrån sina roller och ansvar gemensamt kan ta arbetet vidare.

Uppdraget ska slutredovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 30 juni 2023.

Laddar...