Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 Diarienummer: S2023/00488

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 226 miljoner kronor till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till regionerna och till samverkansregionerna.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023.