Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 Diarienummer: S2023/00487

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att, utbetala 400 miljoner kronor till regionerna. Regeringen ger även Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut fem och en halv miljon kronor till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023.