Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa för 2023 Diarienummer: S2023/00486

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut 23 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut med anledning av överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa