Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att initiera och samordna informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga Diarienummer: S2022/02131

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen om att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten i fråga om familjehem, jourhem, kontaktperson, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat:

  • förstärka det pågående arbetet med att rikta information till allmänheten om möjligheten att göra en insats som familjehem, god man, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnad vårdnadshavare
  • stödja kommunerna med informationsmaterial om möjligheten att göra en social insats
  • inhämta synpunkter från kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda myndigheter
  • senast den 31 mars 2025 delredovisa uppdraget och redovisa uppdraget senast den 31 december 2025.