Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker familjehemsvården

Publicerad

Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse. Det är inte hållbart. För att möta de behov som finns går regeringen fram med en satsning på att stärka familjehemsvården. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Den brist som i dag råder på familjehem och behandlingsfamiljer gör att barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp från samhället inte får rätt förutsättningar för att bryta destruktiva mönster. Vi måste öka tillgången till hem som erbjuder barn och ungdomar en trygg miljö med rätt stöd och hjälp, säger socialminister Jakob Forssmed. 

- Vi ser en utveckling där allt fler barn och unga dras in i gängbrottslighet för att utföra grova våldsdåd. Det är samhällets ansvar att se till att de barn och unga som befinner sig en utsatt situation får det skydd och stöd som de har rätt till. Detta försvåras bland annat av bristen på familjehem och minskar möjligheten att arbeta förebyggande. För att lyckas med detta krävs det att vi ser över hela vårdkedjan, där en viktig början handlar om att stärka upp familjehemsvården, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Mot denna bakgrund tillför regeringen 50 miljoner kronor i vårändringsbudgeten och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor för att stärka subventionen av familjehemsplaceringar under 2023*. Därutöver avser regeringen att ge ett flertal uppdrag:

  • Regeringen avser att tillsätta en nationell samordnare för att bland annat stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget om en nationell samordnare har sin förlaga i det arbete som den förra borgerliga regeringen initierade år 2014,
  • Socialstyrelsen får ett förstärkt uppdrag att informera om möjligheten att bli familjehem, behandlingsfamilj och jourhem i syfte att öka antalet familjehem,
  • Socialstyrelsen får också i uppdrag att utveckla kunskapsstödet för kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem,
  • Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får tillsammans i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

För 2023 avsätts 12 miljoner kronor för de tre uppdragen och den nationella samordnaren. Satsningarna planeras pågå under de kommande åren och ska stärka hela den sociala barn- och ungdomsvården. Sammantaget satsar regeringen 112 miljoner kronor 2023 för att stärka kvaliteten, frigöra platser och skapa nya platser för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Fotnot

* Subventionen ökas från 200 miljoner kronor till 300 miljoner kronor under 2023, varav 50 mnkr beslutas i VÄB och 50 mnkr tas från anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00