Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla stödet för familjehem Diarienummer: S2023/01362

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla stödet till kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem. Meningen är att öka antalet familjehem och förbättra kunskapen i familjehemsvården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat:

  • vid behov hämta in synpunkter från kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer
  • genomgående ta hänsyn till barnrättsperspektivet
  • årligen, senast den 31 mars, delredovisa uppdraget och senast den 31 mars 2027 slutredovisa uppdraget.