Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer Diarienummer: S2023/01363

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att öka kunskapen om förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer samt att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Ladda ner:

Socialstyrelsen och SBU ska bland annat:

  • vid behov hämta in kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, kommuner, civilsamhällesorganisationer och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • genomgående ta hänsyn till barnrättsperspektivet
  • senast den 29 februari 2024 och den 25 februari 2025 gemensamt delredovisa uppdraget samt gemensamt slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2026.