Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att förebygga hudcancer Diarienummer: S2019/02786

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten att förebygga hudcancer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024 i stället för den 31 mars 2023.