Uppdrag att utreda och vid behov genomföra ändringar i regelverket för energideklarationer Diarienummer: KN2023/03047

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda vilka ändringar som kan krävas för att anpassa det svenska energiklassningssystemet inför det kommande genomförandet av det omarbetade direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Direktivförslaget kan komma att innebära att energiklassningssystemet delvis ges ett nytt syfte i och med att det kan bli styrande för framtida nationella renoveringskrav.

Ladda ner: