Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas Diarienummer: Fi2023/01556

Publicerad

Regeringen ger Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag att inom ramen för den samverkan som finns mellan myndigheterna se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka olovlig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt förebygga och förhindra penningtvätt.

Ladda ner:

Myndigheterna ska bl.a. analysera hur de, utifrån respektive myndighets
befintliga mandat och ekonomiska förutsättningar, kan utveckla sitt
samarbete för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling till
och från olovliga spelverksamheter.

Spelinspektionen och Finansinspektionen ska senast den 31 oktober 2023
lämna en gemensam delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheterna ska senast den 30 april 2024 lämna en gemensam slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).