Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om farmaceutsortiment Diarienummer: S2023/01610

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att utreda en reglering om att vissa receptfria läkemedel bara får säljas efter rådgivning från farmaceut.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska:

  • lämna nödvändiga författningsförslag och analysera konsekvenserna av en sådan reglering
  • samverka med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt berörda professionsorganisationer
  • slutredovisa uppdraget senast den 31 maj 2024.