Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning Diarienummer: KN2023/03276

Publicerad

Regeringen ger Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) i uppdrag att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning. Samordningsuppdraget ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att realisera fordonstillverkarnas nyckelinvesteringar i form av etableringar.

Ladda ner:

Genom ett samordningsuppdrag främjas koordinering av olika insatser i
syfte att realisera fordonstillverkarnas nyckelinvesteringar i form av
etableringar, framför allt inom batteriproduktion, som bidrar till att minska
fordonens klimat- och miljöpåverkan. Samordningsuppdraget kan på så sätt
bidra till att etableringarna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt
och i förlängningen säkerställa den gröna industriella omställningen.

Business Sweden ska senast den 30 september 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet).

Laddar...