Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen uppdrar åt Business Sweden att samordna insatser för stora batterietableringar i fordonsindustrins gröna omställning

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att ge Business Sweden ett samordningsuppdrag för att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Fordonsindustrin är viktig för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft och central för att Sverige ska kunna bli ett föregångsland i omställningen. Genom samordningsuppdraget till Business Sweden främjas en kraftfull koordinering av insatser som syftar till att realisera fordonstillverkarnas nyckelinvesteringar. Uppdraget bidrar på så sätt till att etableringarna kan bli framgångsrikt genomförda och i förlängningen säkerställa den gröna industriella omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Fordonstillverkarna genomför nu omfattande investeringar i elektrifiering, där utveckling och produktion av batterier är central. Dessa etableringar förväntas skapa tusentals arbetstillfällen som är avgörande för transportsektorns klimatomställning och industrins konkurrenskraft. Några exempel på sådana större etableringar är Volvo Car Group och Northvolt AB:s gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg, Volvokoncernens batterifabrik i Mariestad och Scania Aktiebolags batterisatsning i Södertälje.

Arbetet med de stora etableringarna ställer stora krav på samhället när det gäller exempelvis infrastruktur, innovation, energitillförsel, tillstånd, kompetensförsörjning och tillgång till bostäder i de kommuner och regioner som berörs.

Samordningsuppdraget välkomnas av fordonsindustrin.

– Volvo Cars ambition är att driva omställningen till hållbar mobilitet. Vi har som mål att tillverka enbart elbilar 2030. Vår miljardinvestering i en ny batterifabrik i Göteborg tillsammans med Northvolt är ett viktigt steg i den riktningen. Ett samordningsuppdrag för fordonsindustrins etableringar kommer att spela en viktig och läglig roll för att underlätta samverkan mellan politik och näringsliv samt för de nödvändiga processer som krävs för att framsteg ska kunna tas, säger Jim Rowan, vd Volvo Cars. 

– Vår tids viktigaste utmaning, en snabb omställning mot ett hållbart samhälle, kräver nya sätt att arbeta. Att få samordningsuppdraget på plats är därför både nödvändigt och välkommet för Sverige. Vi ser fram emot snabbare processer, förenklade regelverk och en bättre koordinering av de förutsättningar som industrin och politiken gemensamt vill se för att accelerera hastigheten i den stora industriomställning som vi är mitt i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen.

– Scania är mitt uppe i den största transformationen någonsin. En helt ny batterimonteringsfabrik öppnar i Södertälje i höst och vi ställer om produktionen för att kunna bygga nästa generations ellastbilar. Det är miljardinvesteringar som är en del i klimatomställningen och nyindustrialisering på riktigt. Därför är ett svenskt ledarskap i klimatfrågan viktigt. Vi hoppas nu på att samordningsuppdraget för fordonsindustrins etableringar kommer att innebära konkret handling i angelägna frågor som tillståndsprocesser, elnät och kompetensförsörjning. Sverige är en liten men viktig hemmamarknad för Scania, säger Christian Levin, vd Scania och TRATON. 

Business Sweden är den centrala aktören för investeringsfrämjande och blir därför en naturlig organisation att utföra detta uppdrag. Business Sweden har i dag kommunicerat att Klas Ericson, Programansvarig för Smart Industri, kommer att leda genomförandet av uppdraget.

Business Sweden ska senast den 30 september 2025 slutredovisa uppdraget till Klimat- och näringslivsdeparte­mentet.

 

Fordonsindustrins gröna omställning

Senast 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter ha negativa utsläpp. För att nå detta mål behöver transportsektorns utsläpp i princip vara noll 2045. Den omställning till fossilfrihet som fordonsindustrin står inför är omfattande, storskalig, av komplex karaktär och behöver ske i snabb takt. Elektrifieringen spelar här en viktig roll. Den svenska fordonsindustrin har potential att bli ledande i den gröna omställningen. De massiva och historiska investeringar som fordonstillverkarna nu genomför, framför allt inom batteriproduktion, är tidskritiska för fordonsindustrins omställning och bidrag till miljö- och klimatmålen nationellt och på EU-nivå.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...